Akty Prawne

Akty dotyczące organów oraz członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej:

 Regulaminy dotyczące opłat za używanie lokali:

  • REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i przygotowania  ciepłej wody użytkowej
  • REGULAMIN rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej.
  • REGULAMIrozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach
  • REGULAMIN  rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

Pozostałe regulaminy