OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej informuje,
że od dnia 01 września 2014r.  
będzie możliwość wynajmowania miejsc parkingowych znajdujących
się na ogrodzonym terenie Spółdzielni, z wjazdem usytuowanym od strony garaży
przy ul. Kochanowskiego. Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań
w sekretariacie Spółdzielni ul. Jasna 8, pok. nr 22.
O możliwości wynajęcia decyduje data wpływu ww. podań.

Informacja

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 132 ust. 8 Statutu Spółdzielni, informuje o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej – czytaj dalej

Dodatek energetyczny – dopłaty do prądu

Od początku 2014r. gminy na zlecenie rządu zajmują się przyznawaniem dodatków energetycznych. Dzięki niemu rodziny o najniższych dochodach będą mogły płacić mniej za prąd.  Odsyłamy do artykułu zamieszczonego w Gazecie Prawnej z dnia 17.07.2014r. nr 137 (3778)

Rada Nadzorcza na kadencję 2014-2017

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbyło się w dniach
23, 24 i 25.06.2014r. Uchwałą nr 10/2014 wybrało skład Rady Nadzorczej
na kadencję w latach 2014-2017:
1. Alicja Bomersbach
2. Gabriela Cyngler
3. Zbigniew Kogut
4. Rufin Labryga
5. Przemysław Miszczyk
6. Władysław Ochrombel
7. Janusz Rychlewski
8. Danuta Szelągowska
9. Grażyna Walter-Łukowicz
W dniu 07.07.2014r. odbyło się  pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas
którego wybrano Prezydium Rady Nadzorczej w składzie:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej –  Grażyna Walter-Łukowicz                               Zastępca  Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Władysław Ochrombel                 Sekretarz Rady Nadzorczej - Gabriela Cyngler 

Walne Zgromadzenie 2014

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie  §  1 1 6  u s t.  1  Statutu  Spółdzielni            zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 23.06.2014r.,  24.06.2014r. i 25. 06. 2014 r. o godz. 1700 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictw i Geologii w auli  nr 200, przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.
Materiały Sprawozdawcze za 2013 r.  

 

 

Rachunek z gazowni

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. będą obowiązywać nowe zasady obliczania cen  za dostarczony gaz. Odsyłamy do artykułu zamieszczonego w Gazecie Prawnej        z dnia 27 maja 2014 r. nr 101 (3742)  czytaj dalej    

Odwrócony kredyt hipoteczny

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy dot. odwróconej hipoteki.              Do udzielania tzw. odwróconego kredytu hipotecznego uprawnione będą podmioty określone w Prawie bankowym, w szczególności: banki, instytucje kredytowe, oddziały banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną – a więc podmioty podlegające Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzoru w macierzystych krajach. Ofertę przeznaczono dla osób fizycznych.

Czytaj dalej