Uciążliwe prace remontowe w 2015 roku

W związku z przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni nowym planem gospodarczo – finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej przedstawiamy poniżej wykaz uciążliwych remontów, jakie zostaną przeprowadzone w 2015 roku.  - czytaj dalej

Prawidłowa wentylacja mieszkań….

PRAWIDŁOWA WENTYLACJA MIESZKAŃ GWARANCJĄ DOBREGO SAMOPOCZUCIA I ZDROWIA JEGO MIESZKAŃCÓW

Zbliża się kolejna zima, podczas której często dochodzi do zakłóceń w działaniu wentylacji grawitacyjnej. Jest to zjawisko powszechne i niebezpieczne, szczególnie w mieszkaniach, w których znajdują się urządzenia gazowe (gazowe ogrzewacze wody tzw. junkersy). Z prowadzonych statystyk wynika, iż 85% wypadków zatrucia tlenkiem węgla zdarza się w okresie od listopada do marca. - czytaj dalej

KOMUNIKAT

Spółdzielnia uprzejmie informuje, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji     Sp. z o.o.w Gliwicach, na podstawie art. 24 pkt 8 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 nr 123, poz. 858) wprowadza od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. na terenie gminy Gliwice

nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Łączna cena  brutto za 1m3  dla gospodarstwa domowego wynosić będzie 11,41zł brutto/m

W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie stosownych zmian w opłatach

za użytkowane lokale, począwszy od dnia 01.01.2015r.

Pisemne zawiadomienie dotyczące w/w zmiany cen za wodę i kanalizację, będą Państwu dostarczone łącznie z informacją o zmianie wysokości innych opłat obowiązujących

od dnia 01.02.2015r.

czytaj dalej

KOMUNIKAT

Spółdzielnia uprzejmie informuje, iż  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice

wprowadza do stosowania od dnia 01.12.2014r. nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-61(6)/2014/240/XII/KRa

z dnia 05.11.2014r. W związku z tym, iż wprowadzona podwyżka ciepła nie przekracza 2%, wnoszone zaliczki na poczet centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2014/2015  

nie ulegają zmianie.

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej zwraca się z prośbą
do mieszkańców, o nie dokarmianie gołębi na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
Dokarmianie gołębi przyczynia się do gromadzenia dużej ich ilości, a tym samym
jest powodem zanieczyszczenia elewacji, parapetów i balkonów

WYBIERZ SWÓJ AZART

Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż mieszkańcy korzystający

z minimalnego pakietu programów AZART mogą dokonać wyboru operatora

dostarczającego sygnał telewizyjny:

UPC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27

lub

IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Floriańskiej 25

Czytaj dalej

Administracja Spółdzielni prosi Mieszkańców, którzy udostępniają swoje mieszkania do podłączenia pakietu AZART z Telewizji Kablowej IMPERIUM Telecom,do dostarczenie pisemnej informacji w sprawie rezygnacji z pakietu AZART dotychczasowego operatora UPC lub o chęci korzystania z odbioru TV u dwóch operatorów tj.: UPC i IMPERIUM. Informacje te są niezbędne do uregulowania kwestii związanych z opłatami za odbiór pakietu AZART dla poszczególnych mieszkań lub wypowiedzenia umowy TVK UPC w zakresie dotyczącym danego mieszkania.

Informacja

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 132 ust. 8 Statutu Spółdzielni, informuje o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej – czytaj dalej

Dodatek energetyczny – dopłaty do prądu

Od początku 2014r. gminy na zlecenie rządu zajmują się przyznawaniem dodatków energetycznych. Dzięki niemu rodziny o najniższych dochodach będą mogły płacić mniej za prąd.  Odsyłamy do artykułu zamieszczonego w Gazecie Prawnej z dnia 17.07.2014r. nr 137 (3778)

Walne Zgromadzenie 2014

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie  §  1 1 6  u s t.  1  Statutu  Spółdzielni            zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 23.06.2014r.,  24.06.2014r. i 25. 06. 2014 r. o godz. 1700 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictw i Geologii w auli  nr 200, przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.
Materiały Sprawozdawcze za 2013 r.