Pomoc dla seniora

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, że Urząd Miasta od 16 sierpnia 2021 r. uruchomił projekt ,,Złota raczka dla seniora”. Każdy gliwiczanin po ukończeniu 60 roku życia może skorzystać z usług złotej rączki raz w miesiącu. fachowiec służy pomocą m.in. w naprawieniu spłuczki, wymianie żarówki, wymianie zepsutego gniazdka, zamocowania żyrandola albo lustra itp. usługi w ramach projektu są bezpłatne, ale koszt wykorzystywanych materiałów przekraczających 30zł pokrywa senior.

Usterki można zgłaszać telefonicznie w firmie POG-TECH (tel. 32 270-55-00) od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Gliwice https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/zlota-raczka-dla-seniora-do-uslug

Zaszufladkowano do kategorii sm

e-Urząd Skarbowy

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach w związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi dla dwóch najnowszych e-usług Krajowej Administracji Skarbowej: usługi ,,Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i serwisu ,,e-urząd skarbowy” w załączeniu przedstawiamy plakat informacyjny w tej sprawie.

Usługi są dostępne na stronie http://podatki.gov.pl przez 24 godziny na dobę przez 7 dni tygodnia.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.09.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadza
do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.58.2021.AZa z  dnia 2 sierpnia 2021 r.

(dokumenty dostępne na stronie internetowej – https://www.pec.gliwice.pl/strefa-klienta/oplaty-za-cieplo).

Zmiana cen ciepła wprowadzona przez PEC ‑ Gliwice Sp. z o.o. zostanie uwzględniona przy ustalaniu nowych wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zużycia ciepła
i obowiązywać będzie od 1 października 2021 roku.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Dodatek Mieszkaniowy 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 11). z tym dniem będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Informacje na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach https://opsgliwice.pl/zmiana-przepisow-ustawy-o-dodatkach-mieszkaniowych/

Zaszufladkowano do kategorii sm

Wywóz odpadów

Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące wywozu odpadów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Gliwice

czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.03.2021r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.76.202.AZa z dnia 8 lutego 2021 r. (dokumenty dostępne na stronie internetowej – www.pec.gliwice.pl/aktualnosci).

Pomimo zmian cen ciepła wprowadzonych przez PEC Gliwice Sp. z o.o.  Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej. Natomiast wzrost cen zostanie uwzględniony przy rozliczeniu sezonu grzewczego 2020/2021.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Program osłonowy dla osób 60+

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że osoby, które ukończyły 60 rok źycia i mieszkają w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie, mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 50% opłaty za odpady.

Rozpatrywanie wniosków w tej sprawie i wypłacaniem świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/ oraz pod nr tel. 32 335 96 42, 32 33596 33).

Ponadto szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Czynszów, który również dysponuje niezbędnymi drukami).

Zaszufladkowano do kategorii sm

E-KARTOTEKA

Uprzejmie informujemy, iż od września 2017 r. został wdrożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy Politechnice Śląskiej system ,,E-KARTOTEKA”, który w prosty i szybki sposób pozwala uzyskać dostęp do kartoteki własnego lokalu.

Pragniemy zachęcić Państwa do korzystania z tego programu i zapraszamy do Działu Czynszów (pokój nr 10), mieszczącego się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 w Gliwicach, w celu otrzymania indywidualnego hasła dostępu do serwisu.

W załączeniu:

Instrukcja obsługi systemu E-KARTOTEKA

Wniosek o dostęp do aplikacji E-KARTOTEKA

 

Zaszufladkowano do kategorii sm