Zmiana regulaminu rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej

W związku ze zmianą sposobu dostarczania przez PEC ciepłej wody i sukcesywną likwidacją grupowych wymiennikowni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej informuje, iż od dnia 1 styczna 2020 roku zacznie obowiązywać zmieniony ,,Regulamin rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach” czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.09.2019r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.44.2019 CW z dnia 5 sierpnia 2019r. (dokumenty dostępne na stronie internetowej – www.pec.gliwice.pl/aktualności).

Nowa taryfa dla ciepła zostanie uwzględniona w zaliczkach na pokrycie kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania od dnia 01 października 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii sm

STATUT SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej informuje, iż tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 12/2019 Walnego Zgromadzenia Członków w dniach 20.05.2019r. i 21.05.201r. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w  Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 12.06.2019 r. sygnatura sprawy GL.X NS-REJ. KRS/008462/19/728.

Z treścią uwierzytelnionego Statutu można zapoznać się w zakładce: Strefa Mieszkańca/Akty Prawne/Statut.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Zgodnie z Decyzją P.G.W.W.P Nr GL.RET.070.7.48.2018.EK z dnia 25.04.2018r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, z dniem 25.05.2019r. wprowadza nową opłatę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, której wysokość dla gospodarstw domowych wyniesie 

12,35 zł/brutto/m3.

Decyzją Zarządu Spółdzielni zaliczka na pokrycie opłat za wodę i odprowadzenie ścieków zostanie wprowadzona od dnia 01 czerwca 2019r.

Stosowne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone w bieżącym miesiącu.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Walne Zgromadzenie 2019

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 20.05.2019 r. i  21.05.2019 r. o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, w auli      nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

 Poniżej przedstawiamy materiały związane z Walnym Zgromadzeniem:

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż zgodnie z uchwałą  nr IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. obowiązywać będą nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

a)  dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:

     – 0,55 zł od l m2 powierzchni;

b)  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90m2 :

     – 0,55 zł od l m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,

     – 0,43 zł od l m2 powierzchni powyżej 60 m2;

c)  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2  i nie większej niż 120 m2 :

     – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,

     – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,

     – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2  .

W załączeniu uchwała nr IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice

Pisemne zawiadomienia wraz z przeliczoną stawką opłat komunalnych

Spółdzielnia prześle pod koniec maja br.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

      Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.03.2019r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadza do stosowania (po raz drugi w obecnym sezonie grzewczym) nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  Nr OKA.4210.66.2018.240.XVI.CW z dnia 8 lutego 2019r. (dokumenty dostępne na stronie internetowej – www.pec. gliwice.pl/aktualności)

Pomimo zmian cen ciepła wprowadzonych przez PEC ‑ Gliwice Sp. z o. o., Spółdzielnia w chwili obecnej nie  przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej. Natomiast wzrost cen zostanie uwzględniony przy rozliczeniu sezonu grzewczego 2018/2019.

Zaszufladkowano do kategorii sm

INFORMACJA

          Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XLI/899/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice od dnia 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają stawki podatku od nieruchomości.

          Pisemne zawiadomienia dotyczące ww. zmiany stawek podatku od nieruchomości, będą Państwu dostarczone łącznie z informacją o zmianie wysokości innych opłat, obowiązujących od dnia 1 marca 2019 roku.

czytaj dalej

 

Zaszufladkowano do kategorii sm

NOWA INWESTYCJA – MIESZKANIA I APARTAMENTY „NOWY SIKORNIK” GLIWICE

OSIEDLE „NOWY SIKORNIK” GLIWICE

BEZ PROWIZJI! – BIURO SPRZEDAŻY DEWELOPERA

Oferujemy Państwu nowoczesne mieszkania oraz apartamenty zlokalizowane na osiedlu „Nowy Sikornik”. Osiedle usytuowane jest 3 km od gliwickiego Rynku, z doskonałym dojazdem do centrum, autostrad A4 oraz A1, a także Drogowej Trasy Średnicowej. Na osiedlu powstanie 17 budynków, w których zlokalizowanych będzie ok. 800 mieszkań. W planie zagospodarowania uwzględniono punkty handlowe oraz usługowe, m.in. sklepy, przedszkole, itp. Wokół budynków zostaną wykonane elementy małej architektury, place zabaw, tereny zielone do rekreacji oraz nasadzenia zaprojektowane i wykonane przez profesjonalną firmę ogrodniczą. Teren osiedla będzie całkowicie ogrodzony, a mieszkańcy będą posiadali indywidualne piloty do bram wjazdowych.

W pierwszym etapie powstanie budynek „C”, w którym zlokalizowanych jest 18 apartamentów  oraz budynek „B”, w którym znajduje się 61 mieszkań. W budynkach zaplanowano garaże podziemne oraz komórki lokatorskie. Oba budynki wyposażone będą w nowoczesne windy łączące wszystkie kondygnacje. Wszystkie mieszkania zlokalizowane na parterach budynków będą posiadały indywidualne tarasy wraz z ogródkami do wyłącznie dyspozycji ich właścicieli. Na ostatniej kondygnacji budynku „C” zaprojektowano ekskluzywne dwupoziomowe apartamenty z makro tarasami na poziomie antresoli, a w budynkach „B” i „A” mieszkania na kondygnacjach 5 i 6 z loggiami i indywidualnymi tarasami, co niewątpliwie daje możliwość oryginalnej ich aranżacji oraz czyni je unikatowymi.

Lokale posiadają powierzchnię od 28 do 101 m2 i składają się z 1 do 4 pokoi. Apartamenty oraz mieszkania wykańczane są w standardzie deweloperskim, tj. stolarka okienna i drzwiowa, instalacje wewnętrzne wraz z grzejnikami, tynki i wylewki, a także wykończone balkony/tarasy. Ogrzewanie oraz ciepła woda centralne miejskie.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
512 026 766 Anna Piękoś
515 278 022 Anna Bieniasz

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ORAZ OGLĄDANIA LOKALI

 Wybrane oferty lokali:

Zaszufladkowano do kategorii sm