Jak segregować odpady?

Od 1 lipca 2013 roku samorządy muszą przejąć na siebie obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Za odbiór odpadów mieszkańcy będą płacić wg. określonej przez gminę stawki. W Gliwicach radni uchwalili, że opłata uzależniona będzie od metra kwadratowego nieruchomości.
Czytaj dalej …

URUCHAMIAMY PUNKT PRZYJĘĆ POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach informuje Mieszkańców, że w dniu 01.07.2013 r. uruchomiony został punkt przyjęć Policji i Straży Miejskiej
w lokalu przy ul. Kopernika 16 (PAWILON) I piętro.

Godziny urzędowania Policji: Wt. 1600 – 1700, Czw. 1000 – 1100
Godziny urzędowania Straży Miejskiej: Pn. 1000 – 1100, Pt. 1600 – 1700 

Walne Zgromadzenie 2013

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, działając na podstawie §116 ust.1 Statutu Spółdzielni, zwołuje w dniach 05.06.2013r. i 06.06.2013r.
o godz.17.00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach w dwóch częściach.                                  Czytaj dalej

Aktualizacja Statutu

Uprzejmie informujemy, że dnia 25.07.2012r. Sąd Rejonowy w Gliwicach – Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany wprowadzone Uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków w dniach 28.05.2012 i 29.05.2012 r. Zapraszamy do zapoznania się z jednolitym tekstem STATUTU uwzględniającym powyższe zmiany.

Informacja dla niepełnosprawnych

Zarząd Spółdzielni mając na względzie potrzeby osób niepełnosprawnych zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych podjął inicjatywę dokonania zmiany „Zasad przyznawania dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych  i technicznych” w zakresie możliwości dofinansowania budowy podjazdu do klatki schodowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego.