Wywóz odpadów

Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące wywozu odpadów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Gliwice

czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.03.2021r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.76.202.AZa z dnia 8 lutego 2021 r. (dokumenty dostępne na stronie internetowej – www.pec.gliwice.pl/aktualnosci).

Pomimo zmian cen ciepła wprowadzonych przez PEC Gliwice Sp. z o.o.  Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej. Natomiast wzrost cen zostanie uwzględniony przy rozliczeniu sezonu grzewczego 2020/2021.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Program osłonowy dla osób 60+

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że osoby, które ukończyły 60 rok źycia i mieszkają w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie, mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 50% opłaty za odpady.

Rozpatrywanie wniosków w tej sprawie i wypłacaniem świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/ oraz pod nr tel. 32 335 96 42, 32 33596 33).

Ponadto szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Czynszów, który również dysponuje niezbędnymi drukami).

Zaszufladkowano do kategorii sm

E-KARTOTEKA

Uprzejmie informujemy, iż od września 2017 r. został wdrożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy Politechnice Śląskiej system ,,E-KARTOTEKA”, który w prosty i szybki sposób pozwala uzyskać dostęp do kartoteki własnego lokalu.

Pragniemy zachęcić Państwa do korzystania z tego programu i zapraszamy do Działu Czynszów (pokój nr 10), mieszczącego się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 w Gliwicach, w celu otrzymania indywidualnego hasła dostępu do serwisu.

W załączeniu:

Instrukcja obsługi systemu E-KARTOTEKA

Wniosek o dostęp do aplikacji E-KARTOTEKA

 

Zaszufladkowano do kategorii sm

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnych

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/337/2020 z dnia 30.07.2020r. Rady Miasta
Gliwice (w załączeniu)  od dnia 01.10.2020r. obowiązywać będą nowe opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej  60 m2

    – 1,05 zł od 1m2 powierzchni,

2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2

    – 1,05 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,

    – 0,79 zł od 1m2 powierzchni powyżej 60 m2,

3) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2

    – 1,05 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,

    – 0,79 zł od 1m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,

    – 0,42 zł od 1m2 powierzchni powyżej  90 m2.

4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:

    – 1,05 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,

    – 0,79 zł od l m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,

    – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie,

    – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2.

ODPADY BIO – UWAGA! ZMIANY

W związku ze zmianą w ostatnim okresie zasad segregowania bioodpadów  
(w załączeniu ulotka z aktualnymi zasadami segregacji ).

Więcej informacji na temat zasad gospodarowania odpadami na stronie internetowej https://segreguj.gliwice.eu/

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach informuje, iż od dnia

01 sierpnia 2020r. stałą konserwację windy przejmuje firma Schindler.

Pogotowie Dźwigowe firmy Schindler jest czynne całodobowo pod nr tel. 800 707 401

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie

Zgodnie z Decyzją P.G.W.W.P Nr GL.RET.070.7.48.2018.EK z dnia 25.04.2018r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, z dniem 25.05.2020r. wprowadza nową opłatę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, której wysokość wyniesie: 

dla gospodarstw domowych – 12,65 zł/brutto/m3.

dla pozostałych odbiorców usług – 11,79 zł/netto/m3 + 8% VAT

Decyzją Zarządu Spółdzielni zaliczka na pokrycie opłat za wodę i odprowadzenie ścieków zostanie wprowadzona od dnia 01 czerwca 2020r.

Stosowne zawiadomienia o wysokości opłat otrzymacie Państwo do skrzynek listowych.

Zaszufladkowano do kategorii sm

Ogłoszenie w sprawie koronawirusa

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, wprowadzamy zaostrzone zasady pracy w Spółdzielni. Informujemy, iż od dnia 16 marca 2020r. do odwołania nie będą przyjmowani klienci w biurach Spółdzielni.

W przypadku konieczności pilnego osobistego kontaktu, dostęp do biur Spółdzielni możliwy będzie po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami pod poniższymi numerami telefonów:

Sekretariat      – tel. 32 239 42 54

 Administracja – tel. 32 239 42 34

 Czynsze – tel. 32 239-42-30

Korespondencję prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się przy furtce wejściowej na teren Spółdzielni

Powyższa decyzja została podjęta z myślą o ochronie zdrowia Państwa i naszych pracowników

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Ulotka NFZ – jak zapobiegać koronawirusowi

Zaszufladkowano do kategorii sm