OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej zwraca się z prośbą
do mieszkańców, o nie dokarmianie gołębi na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
Dokarmianie gołębi przyczynia się do gromadzenia dużej ich ilości, a tym samym
jest powodem zanieczyszczenia elewacji, parapetów i balkonów

WYBIERZ SWÓJ AZART

Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż mieszkańcy korzystający

z minimalnego pakietu programów AZART mogą dokonać wyboru operatora

dostarczającego sygnał telewizyjny:

UPC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27

lub

IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Floriańskiej 25

Czytaj dalej

Administracja Spółdzielni prosi Mieszkańców, którzy udostępniają swoje mieszkania do podłączenia pakietu AZART z Telewizji Kablowej IMPERIUM Telecom,do dostarczenie pisemnej informacji w sprawie rezygnacji z pakietu AZART dotychczasowego operatora UPC lub o chęci korzystania z odbioru TV u dwóch operatorów tj.: UPC i IMPERIUM. Informacje te są niezbędne do uregulowania kwestii związanych z opłatami za odbiór pakietu AZART dla poszczególnych mieszkań lub wypowiedzenia umowy TVK UPC w zakresie dotyczącym danego mieszkania.

 

 

OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej informuje,
że od dnia 01 września 2014r.  
będzie możliwość wynajmowania miejsc parkingowych znajdujących
się na ogrodzonym terenie Spółdzielni, z wjazdem usytuowanym od strony garaży
przy ul. Kochanowskiego. Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań
w sekretariacie Spółdzielni ul. Jasna 8, pok. nr 22.

Informacja

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 132 ust. 8 Statutu Spółdzielni, informuje o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej – czytaj dalej

Dodatek energetyczny – dopłaty do prądu

Od początku 2014r. gminy na zlecenie rządu zajmują się przyznawaniem dodatków energetycznych. Dzięki niemu rodziny o najniższych dochodach będą mogły płacić mniej za prąd.  Odsyłamy do artykułu zamieszczonego w Gazecie Prawnej z dnia 17.07.2014r. nr 137 (3778)

Rada Nadzorcza na kadencję 2014-2017

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbyło się w dniach
23, 24 i 25.06.2014r. Uchwałą nr 10/2014 wybrało skład Rady Nadzorczej
na kadencję w latach 2014-2017:
1. Alicja Bomersbach
2. Gabriela Cyngler
3. Zbigniew Kogut
4. Rufin Labryga
5. Przemysław Miszczyk
6. Władysław Ochrombel
7. Janusz Rychlewski
8. Danuta Szelągowska
9. Grażyna Walter-Łukowicz
W dniu 07.07.2014r. odbyło się  pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas
którego wybrano Prezydium Rady Nadzorczej w składzie:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej –  Grażyna Walter-Łukowicz                               Zastępca  Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Władysław Ochrombel                 Sekretarz Rady Nadzorczej - Gabriela Cyngler 

Walne Zgromadzenie 2014

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie  §  1 1 6  u s t.  1  Statutu  Spółdzielni            zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 23.06.2014r.,  24.06.2014r. i 25. 06. 2014 r. o godz. 1700 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictw i Geologii w auli  nr 200, przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.
Materiały Sprawozdawcze za 2013 r.  

 

 

Rachunek z gazowni

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. będą obowiązywać nowe zasady obliczania cen  za dostarczony gaz. Odsyłamy do artykułu zamieszczonego w Gazecie Prawnej        z dnia 27 maja 2014 r. nr 101 (3742)  czytaj dalej