Rewitalizacja Zasobów Mieszkaniowych

Witamy na stronie poświęconej projektowi zastąpienia azbestowych elementów budynków materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z krajowych środków budżetu Państwa.

Tytuł projektu: „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją.”

Wartość całkowita projektu: 8 081 053,65 zł
Kwota dofinansowania: 4 812 398,19 zł

Nazwa beneficjenta: „Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach”.

Więcej na temat projektu:

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt złożony przez Spółdzielnię nosi nazwę „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją”. W konkursie udział wzięło 41 wniosków, złożonych przez beneficjentów z całego województwa śląskiego. W lutym 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wybraniu projektu Spółdzielni do dofinansowania. Projekt Spółdzielni znalazł się wśród 10 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Ze względu na dostępną w ramach konkursu alokację – 27 mln. zł, która okazała się niewystarczająca do dofinansowania wszystkich projektów, w związku z tym 29 wniosków zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Realizacja rozpocznie się w bieżącym roku, a zakończy w 2012.

Link do strony województwa Śląskiego: Lista projektów wybranych do dofinansowania

Warte podkreślenia jest miejsce, które nasza Spółdzielnia zajęła w konkursie. Spośród 41, nasz projekt zajął 3 miejsce. Ponadto zwracamy Państwa uwagę na wysoki poziom dofinansowania – 60% kosztów kwalifikowanych przy wysokim całkowitym koszcie przedsięwzięcia.

Celem projektu jest poprawa środowiskowych warunków zamieszkania w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego poprzez ich rewitalizację. Projekt polega na demontażu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z 6 budynków mieszkalnych położonych przy:

 • ul. Pszczyńskiej 12a-12b-12c-12d
 • ul. Pszczyńskiej 26-26a
 • ul. Pszczyńskiej 36-36a
 • ul. Pszczyńskiej 42-42a
 • ul. Kochanowskiego 25-25a-27-27a-29-29a
 • ul. Kochanowskiego 31-31a-33-33a

oraz ich zastąpienie elementami zdrowymi dla środowiska człowieka poprzez uzyskany efekt termomodernizacji budynków.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania związane z:

 • usunięciem z elewacji budynków okładzin z płyt azbestowo-cementowych
 • wymianą ścianek loggii wraz z demontażem płyt azbestowo-cementowych i ich utylizacją
 • wymianą obróbek blacharskich
 • wykonaniem osłon dylatacji
 • wymianą instalacji odgromowej
 • ociepleniem ścian zewnętrznych budynków oraz ścianek loggii

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

RELACJA Z PRZEBIEGU PRAC

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.