Relacja z Przebiegu Prac

AKTUALIZACJE 2012

 • Aktualizacja z dnia 14.09.2012 r.

W miesiącu sierpniu i wrześniu 2012 roku zostały zakończone prace polegające na usunięciu z elewacji budynków przy ul. Kochanowskiego 25-29a i ul. Pszczyńskiej 12a-12d, 26-26a, 36-36a okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych w ramach realizacji projektu pn. „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją”. Tym samym zakończono realizację w/w projektu. Przypominamy, iż projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Priorytet VI. „Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 6.2.1 „Rewitalizacja – duże miasta”. Całkowita Wartość robót zrealizowanych w ramach przedmiotowego projektu wynosi: 6.479.695,65 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ok.60% wartości robót tj.: 3.778.595,31 zł.

 • Aktualizacja z dnia 26.07.2012 r.

Informujemy, iż prace prowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją” obejmującego pozostałe cztery budynki tj. przy ul. Kochanowskiego 25-29a i ul. Pszczyńskiej 12a-12d, 26-26a, 36-36a przebiegają zgodnie z planem. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu planowane jest na miesiąc październik 2012 roku.

 • Aktualizacja z dnia 04.05.2012 r.

Informujemy o znacznym zaawansowaniu prowadzonych robót na budynkach przy ul. Kochanowskiego 25-29a i ul. Pszczyńskiej 12a-12d, 26-26a, 36-36a. Postęp prac widoczny jest w naszej GALERII REWITALIZACJI.

 • Aktualizacja z dnia 28.03.2012 r.

W związku z zakończeniem procedur wyboru wykonawców informujemy, o podjęciu prac w marcu 2012 roku w ramach kontynuacji realizacji projektu pn. „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją”. Prace wykonywane są obecnie na pozostałych czterech budynkach tj. przy ul. Kochanowskiego 25-29a i ul. Pszczyńskiej 12a-12d, 26-26a, 36-36a.

 • Aktualizacja z dnia 01.02.2012 r.

W związku z kontynuacją realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją” informujemy, iż w I kwartale 2012 roku zostaną przeprowadzone procedury wyboru wykonawców do realizacji prac obejmujących cztery budynki tj. przy ul. Kochanowskiego 25-29a i ul. Pszczyńskiej 26-26a, 36-36a,12a-12d.

Podajemy terminy postępowań w sprawie przetargów nieograniczonych:

 • budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 25-29a
  Termin składania ofert upływa dnia: 27.02.2012r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 w Gliwicach w dniu 27.02.2012 r. o godz. 10:30.
 • budynek mieszkalny przy ul. Pszczyńskiej 26-26a
  Termin składania ofert upływa dnia: 29.02.2012r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 w Gliwicach w dniu 29.02.2012 r. o godz. 10:30.
 • budynek mieszkalny przy ul. Pszczyńskiej 36-36a
  Termin składania ofert upływa dnia: 29.02.2012r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 w Gliwicach w dniu 29.02.2012 r. o godz. 10:30.
 • budynek mieszkalny przy ul. Pszczyńskiej 12a-12d
  Termin składania ofert upływa dnia: 05.03.2012r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 w Gliwicach w dniu 05.03.2012 r. o godz. 10:30.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami postępowań przetargowych w dziale dotyczącym przetargów – REMONTY I KONSERWACJA.

AKTUALIZACJE 2011

 • Aktualizacja z dnia 25.11.2011 r.

W październiku 2011 roku zostały zakończone prace na dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Pszczyńskiej 42-42a i ul. Kochanowskiego 31-33a wykonane w ramach projektu pn. „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją. Zapraszamy do GALERII REWITALIZACJI.

 • Aktualizacja z dnia 12.09.2011 r.

W sierpniu 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny merytoryczno-technicznej, będącej konsekwencją postępowania odwoławczego oraz przesunięciem środków finansowych pomiędzy Poddziałaniami. Na liście wniosków wybranych do dofinansowania znalazło się 12, a na liście rezerwowej 27. Informujemy również, że prace na budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 42-42a w chwili obecnej są na ukończeniu.

 • Aktualizacja z dnia 18.07.2011 r.

W maju 2011 r. ruszyły prace polegające na usunięciu z elewacji budynku położonego przy ul. Pszczyńskiej 42-42a okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz ociepleniu ścian zewnętrznych budynku. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona wymiana ścianek loggii z demontażem płyt azbestowo-cementowych, ich utylizacja, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie osłon dylatacji i wymiana instalacji odgromowej. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na październik 2011 r.
Podobnie w budynku położonym przy ul. Kochanowskiego 31-33a w maju bieżącego roku ruszyły prace polegające na usunięciu z elewacji okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz ociepleniu ścian zewnętrznych budynków. W ramach projektu wykonany zostanie demontaż płyt azbestowo-cementowych, ich utylizacja, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie osłon dylatacji i wymiana instalacji odgromowej. Planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na październik 2011 r. Termin rozpoczęcia prac na budynkach Pszczyńska 12a-12d, Pszczyńska 26-26a, Pszczyńska 36-36a, Kochanowskiego 25-29a planowany jest na kwiecień 2012 r.