Niepełnosprawni

Zarząd Spółdzielni mając na względzie potrzeby osób niepełnosprawnych zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych podjął inicjatywę dokonania zmiany „Zasad przyznawania dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych i technicznych” w zakresie możliwości dofinansowania budowy podjazdu do klatki schodowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

W tym celu, przeprowadzono konsultacje z radnymi Miasta Gliwice. Wyrażamy szczególne uznanie dla radnych: Pani Grażyny Walter – Łukowicz, Pana Krzysztofa Kleczki i Pana Jarosława Wieczorka, którzy wyrazili zdecydowane poparcie dla tej inicjatywy. Ostatecznie po przeprowadzeniu rozmów z Panem Prezydentem Krystianem Tomalą oraz z Panią Brygidą Jankowską – Dyrektorem  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, udało nam się doprowadzić do wnioskowanych zmian.

Mamy nadzieję, że działania Zarządu Spółdzielni ułatwią osobom niepełnosprawnym ubieganie się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, przez co znacznie szybciej zostaną włączone w życie społeczne i zawodowe.

Poniżej zamieszczono dokumenty do pobrania:

  • ZARZĄDZENIE Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
  • ZASADY przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w 2012 roku
  • WARUNKI jakie muszą spełniać Wnioskodawcy
  • WNIOSEK o przyznanie ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych
  • WNIOSEK o przyznanie ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowania do likwidacji barier technicznych

Więcej informacji w Biurze Obsługi Środków PFRON w OPS Gliwice.