Zarząd

Na co dzień Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie:

Wojciech Bienek        – Prezes Zarządu
Aleksandra Siodmok
– Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno-Remontowych
Agnieszka Ambrozik
– Członek Zarządu