Zarząd

Na co dzień Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie:

Wojciech Bienek – Prezes Zarządu
Aleksandra Siodmok
– Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno-Remontowych
Jolanta Białecka
– Członek Zarządu