Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Grażyna Walter-Łukowicz
  Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Władysław Ochrombel
  Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 3. Gabriela Cyngler
  Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Alicja Bomersbach
  Członek Rady Nadzorczej
 5. Zbigniew Kogut
  Członek Rady Nadzorczej
 6. Rufin Labryga
  Członek Rady Nadzorczej
 7. Danuta Szelągowska
  Członek Rady Nadzorczej
 8. Franciszek Haber
  Członek Rady Nadzorczej

 9. Lucjan Karwan
  Członek Rady Nadzorczej

Statutowo Rada zbiera się co najmniej raz na 3 miesiące.
W praktyce Rada obraduje przynajmniej raz w miesiącu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjmuje członków w każdy czwarty poniedziałek miesiąca, na godzinę przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej oraz w terminach uzgodnionych wcześniej telefonicznie.
rnadzorcza@sm.gliwice.pl

WYNIKI wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Sląskiej w Gliwicach.