Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Władysław Ochrombel
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Zbigniew Kogut
  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Gabriela Cyngler
  Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Danuta Bajorowicz
  Członek Rady Nadzorczej
 5. Alicja Bomersbach
  Członek Rady Nadzorczej
 6. Franciszek Haber
  Członek Rady Nadzorczej
 7. Lucjan Karwan
  Członek Rady Nadzorczej
 8. Rufin Labryga
  Członek Rady Nadzorczej

 9. Krzysztof Zioło
  Członek Rady Nadzorczej

Statutowo Rada zbiera się co najmniej raz na 3 miesiące.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje członków w dniu posiedzenia Rady Nadzorczej od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz w terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie.    rnadzorcza@sm.gliwice.pl

WYNIKI wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Sląskiej w Gliwicach.