Walne Zgromadzenie 2016

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje       Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 16.05.2016r. i 17.05.2016r. 

o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii,

w auli nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały Sprawozdawcze za 2015r.

Uciążliwe prace remontowe w 2016r.

W związku z przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni nowym Planem gospodarczo-finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej na rok 2016, przedstawiamy poniżej wykaz uciążliwych remontów, jakie zostaną przeprowadzone

w 2016r.

czytaj dalej 

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach,

informuje, iż od dnia 01 lipca 2015r. stałą konserwację wind dotychczas

obsługiwanych przez firmę Dźwig-Pol, przejmie firma PROGRESS.

Pogotowie Dźwigowe firmy PROGRESS będzie czynne całodobowo

pod numerem 796-180-460.

Walne Zgromadzenie 2015

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni        zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 08.06.2015r. i 09.06.2015r. 

o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, w auli

nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały Sprawozdawcze za 2014r.

DODATEK MIESZKANIOWY

Osoby, nie posiadające dochodu lub o niskich dochodach, mogą ubiegać się o pomoc finansową, w postaci tzw. ,,dodatku mieszkaniowego”, na utrzymanie   posiadanego lub wynajmowanego lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego).
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje:
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz.U                         z  2013r., poz.966),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.w sprawie dodatków                   mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r.Nr 156,poz.1817 z późn.zm.).
Czytaj dalej

Uciążliwe prace remontowe w 2015 roku

W związku z przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni nowym planem gospodarczo – finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej przedstawiamy poniżej wykaz uciążliwych remontów, jakie zostaną przeprowadzone w 2015 roku.  - czytaj dalej

Prawidłowa wentylacja mieszkań….

PRAWIDŁOWA WENTYLACJA MIESZKAŃ GWARANCJĄ DOBREGO SAMOPOCZUCIA I ZDROWIA JEGO MIESZKAŃCÓW

Zbliża się kolejna zima, podczas której często dochodzi do zakłóceń w działaniu wentylacji grawitacyjnej. Jest to zjawisko powszechne i niebezpieczne, szczególnie w mieszkaniach, w których znajdują się urządzenia gazowe (gazowe ogrzewacze wody tzw. junkersy). Z prowadzonych statystyk wynika, iż 85% wypadków zatrucia tlenkiem węgla zdarza się w okresie od listopada do marca. - czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej zwraca się z prośbą
do mieszkańców, o nie dokarmianie gołębi na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
Dokarmianie gołębi przyczynia się do gromadzenia dużej ich ilości, a tym samym
jest powodem zanieczyszczenia elewacji, parapetów i balkonów

WYBIERZ SWÓJ AZART

Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż mieszkańcy korzystający

z minimalnego pakietu programów AZART mogą dokonać wyboru operatora

dostarczającego sygnał telewizyjny:

UPC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27

lub

IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Floriańskiej 25

Czytaj dalej

Administracja Spółdzielni prosi Mieszkańców, którzy udostępniają swoje mieszkania do podłączenia pakietu AZART z Telewizji Kablowej IMPERIUM Telecom,do dostarczenie pisemnej informacji w sprawie rezygnacji z pakietu AZART dotychczasowego operatora UPC lub o chęci korzystania z odbioru TV u dwóch operatorów tj.: UPC i IMPERIUM. Informacje te są niezbędne do uregulowania kwestii związanych z opłatami za odbiór pakietu AZART dla poszczególnych mieszkań lub wypowiedzenia umowy TVK UPC w zakresie dotyczącym danego mieszkania.