Nowa ,,Taryfa dla ciepła”

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.01.2017r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.49.(14).2016.240.XIV.RZ z dnia 15 grudnia 2016.  (wyciąg z ,,Taryfy ciepła”)

 Pomimo zmian cen ciepła, Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej. 

Nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskie informuje, iż zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. na terenie gminy Gliwice obowiązywać będą nowe Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  Czytaj dalej

Obecnie w gospodarstwach domowych płacimy:

za wodę – 4,70 zł/m3

za odprowadzenie ścieków – 6,71 zł/m3= 11,41zł zł/m3 brutto

Od 01.01.2017r. stawki będą wynosić:

za wodę – 4,82 zł/m3

za odprowadzenie ścieków – 6,77 zł/m311,59 zł/m3 brutto

CZAD – CICHY ZABÓJCA

Każdego roku zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować w skali całego kraju wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów). Powodem są zakłócenia w działaniu wentylacji grawitacyjnej. Jest to zjawisko powszechne i niebezpieczne. Aby uniknąć tragedii, należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz oraz kontrolować drożność przewodów wentylacyjnych.

Żadne działania Spółdzielni nie zapewnią prawidłowej wentylacji w mieszkaniu, jeżeli nie zatroszczą się o to sami mieszkańcy.    CZYTAJ DALEJ

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza  uchwałą nr 1/10/2016 z dnia 31 października 2016r. zatwierdziła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach na rok 2017.

Zgodnie z Planem stawki eksploatacyjne dla poszczególnych nieruchomości nie ulegną zmianie i pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem  remontów na rok 2017, który znajduje się

w zakładce Remonty – Plan remontów.

 

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2016/2017

Mając na uwadze warunki atmosferyczne oraz długoterminową prognozę pogody

dla regionu podjęto decyzję o rozpoczęciu  sezonu grzewczego z dniem 23.09.2016r.

Prosimy o maksymalne odkręcenie zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach, aby umożliwić dokładne ich napełnienie i odpowietrzenie instalacji.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać Administracji Spółdzielni.

Komunikat

Z uwagi na zmienne warunki pogodowe (silne porywy wiatru, gwałtowne burze) Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców

o zamykanie okien na korytarzach i klatkach schodowych.

Walne Zgromadzenie 2016

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje       Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 16.05.2016r. i 17.05.2016r. 

o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii,

w auli nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały Sprawozdawcze za 2015r.

Uciążliwe prace remontowe w 2016r.

W związku z przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni nowym Planem gospodarczo-finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej na rok 2016, przedstawiamy poniżej wykaz uciążliwych remontów, jakie zostaną przeprowadzone

w 2016r.

czytaj dalej