INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza  uchwałą nr 1/10/2016 z dnia 31 października 2016r. zatwierdziła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach na rok 2017.

Zgodnie z Planem stawki eksploatacyjne dla poszczególnych nieruchomości nie ulegną zmianie i pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem  remontów na rok 2017, który znajduje się

w zakładce Remonty – Plan remontów.

 

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2016/2017

Mając na uwadze warunki atmosferyczne oraz długoterminową prognozę pogody

dla regionu podjęto decyzję o rozpoczęciu  sezonu grzewczego z dniem 23.09.2016r.

Prosimy o maksymalne odkręcenie zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach, aby umożliwić dokładne ich napełnienie i odpowietrzenie instalacji.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać Administracji Spółdzielni.

Komunikat

Z uwagi na zmienne warunki pogodowe (silne porywy wiatru, gwałtowne burze) Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców

o zamykanie okien na korytarzach i klatkach schodowych.

Walne Zgromadzenie 2016

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje       Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 16.05.2016r. i 17.05.2016r. 

o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii,

w auli nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały Sprawozdawcze za 2015r.

Uciążliwe prace remontowe w 2016r.

W związku z przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni nowym Planem gospodarczo-finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej na rok 2016, przedstawiamy poniżej wykaz uciążliwych remontów, jakie zostaną przeprowadzone

w 2016r.

czytaj dalej 

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach,

informuje, iż od dnia 01 lipca 2015r. stałą konserwację wind dotychczas

obsługiwanych przez firmę Dźwig-Pol, przejmie firma PROGRESS.

Pogotowie Dźwigowe firmy PROGRESS będzie czynne całodobowo

pod numerem 796-180-460.

Walne Zgromadzenie 2015

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni        zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 08.06.2015r. i 09.06.2015r. 

o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, w auli

nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały Sprawozdawcze za 2014r.

DODATEK MIESZKANIOWY

Osoby, nie posiadające dochodu lub o niskich dochodach, mogą ubiegać się o pomoc finansową, w postaci tzw. ,,dodatku mieszkaniowego”, na utrzymanie   posiadanego lub wynajmowanego lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego).
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje:
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz.U                         z  2013r., poz.966),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.w sprawie dodatków                   mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r.Nr 156,poz.1817 z późn.zm.).
Czytaj dalej