Koniec sezonu grzewczego

Informujemy, iż z dniem 17 maja 2017 roku  Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej zakończyła sezon grzewczy 2016/2017.

Nowa ,,Taryfa dla ciepła”

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.05.2017r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadza

do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.49.(14).2016.240.XIV.RZ z dnia 15 grudnia 2016.

(wyciąg z ,,Taryfy ciepła”)

Pomimo zmian cen ciepła, Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej.

Uciążliwe prace remontowe w 2017r.

W związku z przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni nowym Planem gospodarczo-finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej na rok 2017, przedstawiamy poniżej wykaz uciążliwych remontów, jakie zostaną przeprowadzone

w 2017r.

czytaj dalej 

„Mieszkanie dla Młodych” – MDM 2017

Rok 2017 zapowiada się jako rekordowy pod względem tempa wykorzystania przysługujących w obecnym roku środków. Przewidziana przez BGK rezerwa na 2017 r. opiewała na 370 mln zł. Do 05.01.2017 r. kwota ta zmniejszyła się do 178 mln zł. Oznacza to, że już w pierwszym miesiącu może zabraknąć funduszy, a zainteresowani skorzystaniem z programu będą zmuszeni poczekać do 2018 r.

W razie wykorzystania puli przeznaczonej na rok obecny, beneficjenci programu będą mogli już teraz złożyć wnioski na rok 2018. Program zakłada rezerwację do 50% przyszłorocznej puli, a więc aż 239 mln zł. Oczywiście, mimo złożenia wniosku w tym roku, kwota dopłaty wpłynie na konto sprzedającego dopiero na początku 2018 r. Należy więc uwzględnić ten fakt podczas negocjacji prowadzonych ze sprzedającym!

Przypominamy zasady funkcjonowania programu MDM:

 • beneficjent – osoba samotna lub małżeństwo, do 35 roku życia,
 • beneficjent, do dnia zawarcia umowy lub przeniesienia własności lokalu, nie może być właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania lub domu (dotyczy to również przeszłości),
 • przeznaczenie – zakup mieszkania, zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany wymagany przez Spółdzielnię w przypadku zawarcia umowy o budowę lokalu – dotyczy to zarówno mieszkań jak i domów jednorodzinnych,
 • forma finansowania – dopłata do zaciąganego przez beneficjenta kredytu na zakup lub budowę lokalu,
 • limit ceny za 1 m² lokalu na rynku wtórnym w Gliwicach – 3103,65 zł (IQ 2017),
 • limit ceny za 1 m² lokalu na rynku pierwotnym w Gliwicach – 3793,35 zł (IQ 2017),
 • maksymalna powierzchnia mieszkania -75 m² ( w przypadku 3 i więcej dzieci powierzchnia wzrasta do 85 m²),
 • maksymalna powierzchnia domu – 100 m² ( w przypadku 3 i więcej dzieci powierzchnia wzrasta do 110 m²),
 • dofinansowana powierzchnia – 50 m² ( w przypadku 3 i więcej dzieci powierzchnia wzrasta do 65 m²).

Wysokość dofinansowania:

 • 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów,
 • 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko,
 • 20% przy dwójce dzieci,
 • 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci.

Więcej szczegółów na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com

 

Dziki na Osiedlu Kopernika

W związku z obecnością dzików na terenie Osiedla Kopernika oraz podjętymi przez Zarząd Spółdzielni działaniami mającymi na celu ochronę mieszkańców przed zwierzyną, przedstawiamy Państwu w załączeniu treść pisma w powyższej sprawie, które Centrum Ratownictwa Gliwice skierowało do Spółdzielni w dniu 21.12.2016r.

 

Nowa ,,Taryfa dla ciepła”

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.01.2017r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.49.(14).2016.240.XIV.RZ z dnia 15 grudnia 2016.  (wyciąg z ,,Taryfy ciepła”)

 Pomimo zmian cen ciepła, Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej. 

Nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskie informuje, iż zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. na terenie gminy Gliwice obowiązywać będą nowe Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  Czytaj dalej

Obecnie w gospodarstwach domowych płacimy:

za wodę – 4,70 zł/m3

za odprowadzenie ścieków – 6,71 zł/m3= 11,41zł zł/m3 brutto

Od 01.01.2017r. stawki będą wynosić:

za wodę – 4,82 zł/m3

za odprowadzenie ścieków – 6,77 zł/m311,59 zł/m3 brutto

CZAD – CICHY ZABÓJCA

Każdego roku zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować w skali całego kraju wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów). Powodem są zakłócenia w działaniu wentylacji grawitacyjnej. Jest to zjawisko powszechne i niebezpieczne. Aby uniknąć tragedii, należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz oraz kontrolować drożność przewodów wentylacyjnych.

Żadne działania Spółdzielni nie zapewnią prawidłowej wentylacji w mieszkaniu, jeżeli nie zatroszczą się o to sami mieszkańcy.    CZYTAJ DALEJ

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza  uchwałą nr 1/10/2016 z dnia 31 października 2016r. zatwierdziła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach na rok 2017.

Zgodnie z Planem stawki eksploatacyjne dla poszczególnych nieruchomości nie ulegną zmianie i pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem  remontów na rok 2017, który znajduje się

w zakładce Remonty – Plan remontów.

 

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2016/2017

Mając na uwadze warunki atmosferyczne oraz długoterminową prognozę pogody

dla regionu podjęto decyzję o rozpoczęciu  sezonu grzewczego z dniem 23.09.2016r.

Prosimy o maksymalne odkręcenie zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach, aby umożliwić dokładne ich napełnienie i odpowietrzenie instalacji.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać Administracji Spółdzielni.