PRZEGLĄDY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Informujemy, że dnia 10 stycznia 2018r. rozpoczynamy przeglądy instalacji wewnętrznych (kominiarskich i gazowych) w zasobach Spółdzielni.

Prosimy o udostępnienie lokali do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Prawa budowlanego (Dz. U. 2017  1332 z późn. zm.).

 

Mieszkańcy, którzy z różnych względów nie mogą udostępnić mieszkania

w wyznaczonym terminie, mogą indywidualnie ustalić termin wykonania kontroli

z Działem Technicznym Spółdzielni nr tel.32 239 42 33.

Harmonogram przeglądów wewnętrznych

 

Nowa ,,Taryfa dla ciepła”

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.01.2018r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.46.(6).2017.240.XV.MMi1 z dnia 15 grudnia 2017r.

(wyciąg z ,,Taryfy ciepła”)

Pomimo zmian cen ciepła, Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej.

UBEZPIECZENIA

Zarząd Spółdzielni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Spółdzielni

podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA TU SA,

dzięki której mieszkańcy będą mieli możliwość ubezpieczenia swojego mieszkania

i znajdującego się w nim mienia w ramach dobrowolnego ubezpieczenia.

Do mieszkańców będzie należał wybór wariantu ubezpieczenia, którego składka płatna będzie przy miesięcznych opłatach za mieszkanie regulowanych do Spółdzielni.

Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie

 

Osiedle Zubrzyckiego

Uprzejmie informujemy, iż od dniem 01.10.2017 r. Spółdzielnia wprowadza nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem miejsc postojowych na terenie parkingów przynależnych

do budynków Spółdzielni na Osiedlu Zubrzyckiego

czytaj dalej

 

Regulamin korzystania z miejsc parkingowych uzgodniony

pomiędzy Spółdzielnią a spółką Prawne Rozwiązania Parkingowe

czytaj dalej

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej działając na podstawie

§ 132 ust. 8 Statutu Spółdzielni  informuje o przyjętych uchwałach  na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniach 12.06.2017 r. i 13.06.2017 r. 

czytaj dalej

Walne Zgromadzenie 2017

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 12.06.2017r. i 13.06.2017r. 

o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii,

w auli nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały sprawozdawcze za 2016r.:

Koniec sezonu grzewczego

Informujemy, iż z dniem 17 maja 2017 roku  Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej zakończyła sezon grzewczy 2016/2017.

Nowa ,,Taryfa dla ciepła”

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.05.2017r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadza

do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.49.(14).2016.240.XIV.RZ z dnia 15 grudnia 2016.

(wyciąg z ,,Taryfy ciepła”)

Pomimo zmian cen ciepła, Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej.

Uciążliwe prace remontowe w 2017r.

W związku z przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni nowym Planem gospodarczo-finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej na rok 2017, przedstawiamy poniżej wykaz uciążliwych remontów, jakie zostaną przeprowadzone

w 2017r.

czytaj dalej 

„Mieszkanie dla Młodych” – MDM 2017

Rok 2017 zapowiada się jako rekordowy pod względem tempa wykorzystania przysługujących w obecnym roku środków. Przewidziana przez BGK rezerwa na 2017 r. opiewała na 370 mln zł. Do 05.01.2017 r. kwota ta zmniejszyła się do 178 mln zł. Oznacza to, że już w pierwszym miesiącu może zabraknąć funduszy, a zainteresowani skorzystaniem z programu będą zmuszeni poczekać do 2018 r.

W razie wykorzystania puli przeznaczonej na rok obecny, beneficjenci programu będą mogli już teraz złożyć wnioski na rok 2018. Program zakłada rezerwację do 50% przyszłorocznej puli, a więc aż 239 mln zł. Oczywiście, mimo złożenia wniosku w tym roku, kwota dopłaty wpłynie na konto sprzedającego dopiero na początku 2018 r. Należy więc uwzględnić ten fakt podczas negocjacji prowadzonych ze sprzedającym!

Przypominamy zasady funkcjonowania programu MDM:

 • beneficjent – osoba samotna lub małżeństwo, do 35 roku życia,
 • beneficjent, do dnia zawarcia umowy lub przeniesienia własności lokalu, nie może być właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania lub domu (dotyczy to również przeszłości),
 • przeznaczenie – zakup mieszkania, zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany wymagany przez Spółdzielnię w przypadku zawarcia umowy o budowę lokalu – dotyczy to zarówno mieszkań jak i domów jednorodzinnych,
 • forma finansowania – dopłata do zaciąganego przez beneficjenta kredytu na zakup lub budowę lokalu,
 • limit ceny za 1 m² lokalu na rynku wtórnym w Gliwicach – 3103,65 zł (IQ 2017),
 • limit ceny za 1 m² lokalu na rynku pierwotnym w Gliwicach – 3793,35 zł (IQ 2017),
 • maksymalna powierzchnia mieszkania -75 m² ( w przypadku 3 i więcej dzieci powierzchnia wzrasta do 85 m²),
 • maksymalna powierzchnia domu – 100 m² ( w przypadku 3 i więcej dzieci powierzchnia wzrasta do 110 m²),
 • dofinansowana powierzchnia – 50 m² ( w przypadku 3 i więcej dzieci powierzchnia wzrasta do 65 m²).

Wysokość dofinansowania:

 • 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów,
 • 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko,
 • 20% przy dwójce dzieci,
 • 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci.

Więcej szczegółów na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com