Działy

Dział Administracji
Administracja 1 tel. 32  / 239 42 34, 32 / 239 42 35, e-mail: adm@sm.gliwice.pl
Administracja 2 ul. Kopernika 121, tel. 032 234 96 13, e-mail: adm2@sm.gliwice.pl
– zgłaszanie awarii w dni wolne i po godzinach urzędowania Spółdzielni

Dział Czynszów tel. 32 / 239 42 30

Dział Techniczny tel. 32 / 239 42 37

Dział Członkowski tel. 32 / 239 42 38

Dział Inwestycji tel. 32 / 239 42 47, 32 / 239 42 48

Kierownik Działu GZM tel. 32 / 239 42 32

Inspektorzy tel. 32 / 239 42 36

Radca Prawny
tel. 32 / 239 42 41

Księgowość
tel. 32 / 239 42 43, 32 / 239 42 44, 32 / 239 42 45
Główna Księgowa
tel. 32 / 239 42 46