Najnowsze wpisy

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2018r. zostały zgłoszone poprawki do projektu uchwały nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w trybie § 118 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Zgłoszone poprawki będą przedmiotem głosowania przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie uchwalenia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Z wniesionymi poprawkami można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 i w Administracji przy ul. Kopernika 121 w Gliwicach.

  1. Walne Zgromadzenie 2018 Komentowanie nie jest możliwe
  2. E-KARTOTEKA Komentowanie nie jest możliwe
  3. Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego-Członka Zarządu Komentowanie nie jest możliwe
  4. PRZEGLĄDY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH Komentowanie nie jest możliwe
  5. Nowa ,,Taryfa dla ciepła” Komentowanie nie jest możliwe
  6. UBEZPIECZENIA Komentowanie nie jest możliwe
  7. Osiedle Zubrzyckiego Komentowanie nie jest możliwe
  8. Informacja Komentowanie nie jest możliwe
  9. Walne Zgromadzenie 2017 Komentowanie nie jest możliwe