Najnowsze wpisy

Walne Zgromadzenie 2017

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 12.06.2017r. i 13.06.2017r. 

o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii,

w auli nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały sprawozdawcze za 2016r.:

  1. Koniec sezonu grzewczego Komentowanie nie jest możliwe
  2. Nowa ,,Taryfa dla ciepła” Komentowanie nie jest możliwe
  3. Uciążliwe prace remontowe w 2017r. Komentowanie nie jest możliwe
  4. „Mieszkanie dla Młodych” – MDM 2017 Komentowanie nie jest możliwe
  5. Dziki na Osiedlu Kopernika Komentowanie nie jest możliwe
  6. Nowa ,,Taryfa dla ciepła” Komentowanie nie jest możliwe
  7. Nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Komentowanie nie jest możliwe
  8. CZAD – CICHY ZABÓJCA Komentowanie nie jest możliwe
  9. INFORMACJA Komentowanie nie jest możliwe