Najnowsze wpisy

UBEZPIECZENIA

Zarząd Spółdzielni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Spółdzielni

podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA TU SA,

dzięki której mieszkańcy będą mieli możliwość ubezpieczenia swojego mieszkania

i znajdującego się w nim mienia w ramach dobrowolnego ubezpieczenia.

Do mieszkańców będzie należał wybór wariantu ubezpieczenia, którego składka płatna będzie przy miesięcznych opłatach za mieszkanie regulowanych do Spółdzielni.

Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie

 

  1. Osiedle Zubrzyckiego Komentowanie nie jest możliwe
  2. E-KARTOTEKA Komentowanie nie jest możliwe
  3. Informacja Komentowanie nie jest możliwe
  4. Walne Zgromadzenie 2017 Komentowanie nie jest możliwe
  5. Koniec sezonu grzewczego Komentowanie nie jest możliwe
  6. Nowa ,,Taryfa dla ciepła” Komentowanie nie jest możliwe
  7. Uciążliwe prace remontowe w 2017r. Komentowanie nie jest możliwe
  8. „Mieszkanie dla Młodych” – MDM 2017 Komentowanie nie jest możliwe
  9. Dziki na Osiedlu Kopernika Komentowanie nie jest możliwe