Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej
44-100 Gliwice, ul. Jasna 8

e- mail: sekretariat@sm.gliwice.pl

NIP: 631-010-20-40 Regon: 000484601

Konto bankowe Spółdzielni:
PKO BP S. A. I/O Gliwice 59 1020 2401 0000 0202 0038 4297

tel. 32/ 239 42 54, fax 32/239 42 42,                                                                                                   

Uprzejmie informujemy, że obecnie ze względu na brak możliwości weryfikacji danych osób przesyłających korespondencję do Spółdzielni drogą elektroniczną,

w razie żądania uzyskania odpowiedzi na wnioski i pisma, prosimy o zachowanie zwykłej formy pisemnej. W takim wypadku prosimy o składanie podpisanych pism w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 22) lub ich przesłanie za pośrednictwem poczty

na adres: ul. Jasna 8, 44-100 Gliwice.

Godziny pracy Spółdzielni:

Poniedziałek  7:00 – 17:00
Wtorek            7:00 – 15:00
Środa              7:00 – 15:00
Czwartek        7:00 – 15:00
Piątek              7:00 – 13:00

 

KONTAKT BEZPOŚREDNI DO POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH:

Administracja 1

 tel. 32 / 239 42 34, 32 / 239 42 35,  32 / 239 42 37  e-mail: adm@sm.gliwice.pl

Mistrz tel. 32 / 239 42 51

Administracja 2 ul. Kopernika 121, tel. 32 / 234 96 13, e-mail: adm2@sm.gliwice.pl

Dział Czynszów tel. 32 / 239 42 30

Dział Członkowski tel. 32 / 239 42 38

Kierownik Działu Technicznego  tel. 32 / 239 42 32

Inspektorzy:

ds. budowlanych tel. 32 / 239 42 36

ds. instalacji sanitarnych tel. 32 / 239 42 33

ds. instalacji elektrycznych tel. 32 / 239 42 31

  

Radca Prawny tel. 32 / 239 42 41

Księgowość
 tel. 32 / 239 42 43, 32 / 239 42 44, 32 / 239 42 45
Główna Księgowa
 tel. 32 / 239 42 46

Telefony dyżurne – w soboty, niedziele i dni świąteczne, awarie należy zgłaszać pod numery: 32 / 239 42 50,  501 512 696.