Walne Zgromadzenie 2011

  •  ZAWIADOMIENIE o zwołaniu przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznawania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad w roku:

  • SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010.
  • SPRAWOZDANIE z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej za rok 2010.
  • SPRAWOZDANIE finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej za rok 2010.
  • PROJEKTY UCHWAŁ
  • INFORMACJA w sprawie materiałów dotyczących „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Sląskiej na lata 2011-2015.
  • INFORMACJA na temat podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach w dniach 08.06.2011 r. i 09.06.2011r.