Walne Zgromadzenie 2013

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, działając na podstawie §116 ust.1 Statutu Spółdzielni, zwołuje w dniach 05.06.2013r. i 06.06.2013r.
o godz.17.00
„Walne Zgromadzenie 2013″ Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach w dwóch częściach.                                               Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą:

Część I obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach przy ulicach: Andromedy, Kopernika, Wielkiej Niedźwiedzicy, Centaura, Jowisza, Saturna, Gwiazdy Polarnej, Galaktyki, Sztabu Powstańczego oraz członków oczekujących w dniu 05.06.2013r. o godz.17.00 - w budynku Politechniki Śląskiej Wydział Górnictwa i Geodezji w auli nr 200 w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2 A.

Część II obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach przy ulicach: Bekasa, Kokoszki, Derkacza, Kormoranów, Kruczej, Mewy, Żurawiej, Góry Chełmskiej, ZWM, Słowackiego, Konarskiego, M.C. Skłodowskiej, Jagiellońskiej, Kochanowskiego, Pszczyńskiej, Nowy Świat, Sobótki, Jasnej w dniu 06.06.2013r.
o godz.17.00 - w budynku Politechniki Śląskiej Wydział  Górnictwa i Geodezji w auli nr 200 w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2 A.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie zobowiązującym Statutem Spółdzielni, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000057901.

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD kliknij tutaj 

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni, pełnomocnicy oraz zaproszeni goście proszeni są o podpisanie listy obecności (prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości, które umożliwią sprawną identyfikację), która będzie wyłożona w holu, przed wejściem na salę obrad. Lista obecności sporządzona będzie nieruchomościami według numeracji mieszkań, a mandaty wydawane będą po podpisaniu listy obecności i nadaniu na mandacie kolejnego numeru.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, a osoby ubezwłasnowolnione lub małoletnie przez swojego przedstawiciela ustawowego, natomiast osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednej osoby. Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni, składa do akt członkowskich pisemne oświadczenie, w której części Walnego Zgromadzenia zamierza uczestniczyć.