Ogłoszenie

Zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zawiadamiamy, że została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017r.). Nowa taryfa została zatwierdzona Decyzją NR GL.RET.070. 7.48.2018.EK przez organ regulacyjny tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i obowiązywać będzie od dnia 25.05.2018 r. na okres 3 lat  czytaj dalej

Grupa taryfowa dla gospodarstwa domowego:

cena (w zł/m3) za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w okresie:

- od 25.05.2018 r. do 24.05.2019 r. – 12,09 zł/brutto/m3

- od 25.05.2019 r. do 24.05.2020 r. – 12,35 zł/brutto/m3

- od 25.05.2020 r. do 24.05.2021 r. – 12,65 zł/brutto/m3     

W związku z powyższym zostaną dostarczone indywidualne zawiadomienia

o zmianie wysokości opłat od dnia 01.06.2018 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.