Walne Zgromadzenie 2018

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 23.04.2018r., 24.04.2018r. 

i 25.04.2018r. o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, w auli nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały sprawozdawcze za 2017r.:

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.