Walne Zgromadzenie 2016

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje       Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 16.05.2016r. i 17.05.2016r. 

o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii,

w auli nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały Sprawozdawcze za 2015r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.