Walne Zgromadzenie 2015

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni        zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 08.06.2015r. i 09.06.2015r. 

o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, w auli

nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały Sprawozdawcze za 2014r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.