Nowa ,,Taryfa dla ciepła”

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.10.2018r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.35.(8).2018.240.XV.Aza.Zmd z dnia 04 września 2018r.

(wyciąg z ,,Taryfy ciepła”)

Pomimo zmian cen ciepła, Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej.