Nowa ,,Taryfa dla ciepła”

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.10.2018r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.35.(8).2018.240.XV.Aza.Zmd z dnia 04 września 2018r.

(wyciąg z ,,Taryfy ciepła”)

Pomimo zmian cen ciepła, Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej.

Nowy Statut

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż uchwalony w dniach   23-24 i 25 kwietnia 2018 r. przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  nowy Statut Spółdzielni został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nowy dokument znajduje się w zakładce Strefa mieszkańców/Akty prawne.

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych (,,RODO”)

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (,,RODO”)  .

W związku z tym, Zarząd Spółdzielni przygotował  stosowny komunikat  czytaj dalej:

 

Ogłoszenie

Zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zawiadamiamy, że została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017r.). Nowa taryfa została zatwierdzona Decyzją NR GL.RET.070. 7.48.2018.EK przez organ regulacyjny tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i obowiązywać będzie od dnia 25.05.2018 r. na okres 3 lat  czytaj dalej

Grupa taryfowa dla gospodarstwa domowego:

cena (w zł/m3) za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w okresie:

- od 25.05.2018 r. do 24.05.2019 r. – 12,09 zł/brutto/m3

- od 25.05.2019 r. do 24.05.2020 r. – 12,35 zł/brutto/m3

- od 25.05.2020 r. do 24.05.2021 r. – 12,65 zł/brutto/m3     

W związku z powyższym zostaną dostarczone indywidualne zawiadomienia

o zmianie wysokości opłat od dnia 01.06.2018 r.

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2018r. zostały zgłoszone poprawki do projektu uchwały nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w trybie § 118 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Zgłoszone poprawki będą przedmiotem głosowania przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie uchwalenia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Z wniesionymi poprawkami można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 i w Administracji przy ul. Kopernika 121 w Gliwicach.

Walne Zgromadzenie 2018

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 116 ust.1 Statutu Spółdzielni

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice   Śląskiej w Gliwicach, które odbędzie się w dniach 23.04.2018r., 24.04.2018r. 

i 25.04.2018r. o godz. 17.00 w budynku Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, w auli nr 200 przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach.

Materiały sprawozdawcze za 2017r.:

 

E-KARTOTEKA

Uprzejmie informujemy, iż od września 2017 r. został wdrożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy Politechnice Śląskiej system ,,E-KARTOTEKA”, który w prosty i szybki sposób pozwala uzyskać dostęp do kartoteki własnego lokalu.

Pragniemy zachęcić Państwa do korzystania z tego programu i zapraszamy do Działu Czynszów (pokój nr 10), mieszczącego się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 w Gliwicach, w celu otrzymania indywidualnego hasła dostępu do serwisu.

W załączeniu:

Instrukcja obsługi systemu E-KARTOTEKA

Wniosek o dostęp do aplikacji E-KARTOTEKA

 

PRZEGLĄDY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Informujemy, że dnia 10 stycznia 2018r. rozpoczynamy przeglądy instalacji wewnętrznych (kominiarskich i gazowych) w zasobach Spółdzielni.

Prosimy o udostępnienie lokali do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Prawa budowlanego (Dz. U. 2017  1332 z późn. zm.).

 

Mieszkańcy, którzy z różnych względów nie mogą udostępnić mieszkania

w wyznaczonym terminie, mogą indywidualnie ustalić termin wykonania kontroli

z Działem Technicznym Spółdzielni nr tel.32 239 42 33.

Harmonogram przeglądów wewnętrznych

 

Nowa ,,Taryfa dla ciepła”

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej informuje, iż z dniem 01.01.2018r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.46.(6).2017.240.XV.MMi1 z dnia 15 grudnia 2017r.

(wyciąg z ,,Taryfy ciepła”)

Pomimo zmian cen ciepła, Spółdzielnia w chwili obecnej nie przewiduje podniesienia zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej.