Aktualizacja Statutu

Uprzejmie informujemy, że dnia 25.07.2012r. Sąd Rejonowy w Gliwicach – Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany wprowadzone Uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków w dniach 28.05.2012 i 29.05.2012 r. Zapraszamy do zapoznania się z jednolitym tekstem STATUTU uwzględniającym powyższe zmiany.